Arbetet med att sanera olja fortsätter hela påskhelgen

Även under påskdagen har arbetet fortsatt med sanering av olja. Samarbetet och dialogen mellan myndigheter, organisationer och frivilliga som är engagerade i arbetet med att leta och sanera oljan fungerar väl.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Sammanlagt har cirka fem kubikmeter (5000 liter) olja tagits upp sedan arbetet påbörjades. Varje liter som fortfarande finns kvar i hav och på land kan ha stor påverkan på det lokala djur och växtlivet vilket gör att alla insatser för att få upp oljan på ett säkert sätt är av betydelse.

Oljan som ligger i vikarna fastnar i tång och på klippor. Den tas upp för hand, med spadar eller enbart handskar som hjälp. Arbetet försvåras då områden som sanerats återigen har olja dagen efter. Detta eftersom oljan rör sig och är svår att lokalisera. Det gör att det ständigt behövs uppdaterade lägesbilder. Allmänhetens hjälp med att markera fynd av olja är betydelsefull då kuststräckan är lång och bitvis svåråtkomlig.

Eftersom arbetet med att hitta och sanera olja är resurskrävande vände sig kommunledningen till alla anställda via sms under eftermiddagen. Efter en vädjan att hjälpa till med saneringsarbetet till samtliga anställda har många har hört av sig. Arbetet fortsätter under morgondagen.

Vi vill återigen rikta ett stort tack till alla som hjälper till med arbetet mot det gemensamma målet att hitta och ta upp oljan som släpptes under onsdagen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: