Intensivt arbete för att rädda miljön

Under annandag påsk fortsatte arbetet med att sanera olja. Insatsen som inleddes under skärtorsdagen har allt eftersom dagarna gått intensifierats. Lägesbilden förändras hela tiden och det är fortfarande oklart hur mycket olja som finns i havet. Eftersom ny olja flyter iland successivt finns det ingen prognos över när saneringsarbetet är klart.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Under måndagen har mer olja påträffats inom Öckerö kommuns geografiska område. Det handlar fortfarande om mindre sjok och klumpar. Hittills har olja hittats på västsidan av Hönö, Öckerö, Hälsö och Rörö. Den olja som nu upptäcks ligger på eller nära land och är resurskrävande att sanera.

Med anledning av att mer olja påträffats har både kommunen och kustbevakningen skalat upp sin insats. Kustbevakningen har nu mer personal och mindre båtar för att kunna komma åt längre in i vikarna för att sanera oljan. På söndag kväll skickades ett sms ut till alla anställda i kommunen med en vädjan om att hjälpa till med saneringen under måndagen. Ett femtiotal personer från kommunen har arbetat med sanering under måndag. Ytterligare ett 20-tal anställda i olika roller har arbetat större delen av helgen i samverkan med kustbevakningen, länsstyrelsen och räddningstjänsten med insatsen.

Omfattningen av oljemängden

Mängden synlig olja ökar på eftermiddagar och kvällar vilket tros bero på oljans densitet. Vid lägre temperaturer under natt och morgon ökar densiteten vilket får oljan att sjunka under ytan. När vattnet sedan värms upp av solen under dagen minskar densiteten och oljan flyter åter upp till ytan och blir synlig.

Kustbevakningen har totalt tagit upp mellan 900 och 1000 liter olja ur havet – det mesta i samband med att oljan släpptes ut i onsdagskväll. Uppskattningsvis har ca 8000 liter olja tagits upp på eller nära land längs kommunens kust av Öckerö kommuns anställda tillsammans med frivilliga.

Vi är mycket tacksamma att så många har ställt med så kort varsel under helgdagarna. Tillsammans gör vi allt vi kan för att rädda vår vackra havsmiljö på bästa sätt, säger Rikard Vidlund, Kommundirektör i Öckerö kommun.

Det fortsatta arbetet

Det finns i nuläget ingen prognos över när saneringsarbetet är färdigt eftersom det är oklart hur stor mängd olja som har släppts ut. I nuläget planeras saneringsarbetet att fortsätta hela veckan med 10-15 anställda från kommunens samhällsbyggnadsverksamhet samt ytterligare fem konsulter från Entropi, ett företag som är specialiserat på oljesanering deltar i insatsen.

Olycksorsaken

Oljan tros härröra från ett utsläpp som skedde i onsdags i samband med att ett fartyg tankades i ankarruta B väster om Vrångö i södra skärgården. Oljan drev sedan norrut och påträffades på Öckerö under torsdagskvällen. Kustbevakningen inledde en förundersökning under onsdagsnatten men eftersom ingen brottslig oaktsamhet kunnat styrkas har utredningen lagts ner.

Relaterade nyheter

Fler oljepåslag i Göteborgs skärgård – saneringsarbetet skalas upp - Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Arbetet med att sanera olja fortsätter hela påskhelgen | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med oljeutsläppet utanför Vinga | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Saneringsarbetet efter oljeutsläppet fortsätter | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Har du sett olja vid eller i havet? | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: