Ändrad tidtabell Hönöleden

Från och med 27 juni kör färjorna på Hönöleden enligt ny tidtabell. Orsaken är att antalet körfält ombord på färjorna av säkerhetsskäl ändras från fem till fyra. Därför justeras också tidtabellen och antalet turer ökar.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Tidtabellen finns på Trafikverket Färjerederiets hemsida Länk till annan webbplats. och alla frågor rörande förändringen hänvisas till Trafikverket Färjerederiet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: