Två månader efter oljeutsläppet – hur gick det och vad ska man tänka på?

Under påskhelgen inträffade ett oljeutsläpp utanför Vinga. Oljan nådde Öckerö kommuns stränder och ett arbete med sanering av oljan har pågått. Saneringsarbetet är avslutat och ingen ny olja har upptäckts de senaste veckorna. Det har nu gått över två månader sedan oljeutsläppet. En uppsummering av arbetet har gjorts tillsammans med Andréas Beutler, miljö- och samhällsbyggnadschef.

Under onsdagskvällen 13 april inträffade ett oljeutsläpp utanför Vinga när ett ankrat fartyg skulle fylla på olja. Under skärtorsdagen och långfredagen nådde oljan Öckerö kommuns stränder och ett intensivt arbete med att samla upp oljan inleddes. Kommunens räddningschef Peter Eriksson, kommundirektör Rickard Vidlund och socialchef Malin Tisell inledde arbetet med räddningsinsats och krisledning. Andréas Beutler, miljö- och samhällsbyggnadschef, kopplades på för saneringsarbetet.

Andréas, hur såg händelseutvecklingen ut under påskhelgen och vilka insatser gjordes?

- Signaler om ett litet oljeutsläpp kom redan skärtorsdag morgon. På grund av dimma och ofullständiga uppgifter om volymer ledde signalerna endast till ökad bevakning initialt. Skärtorsdag eftermiddag kom rapporter om att oljan påträffats på de västra stränderna i kommunen. Kommunens krisledningsgrupp sammankallades och samverkan med statliga myndigheter var igång skärtorsdag kväll.

- Under Långfredag lättar dimman och personal skickas ut för att inventera stränderna. I samverkan mellan räddningstjänst, Kustbevakning samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen startar ett intensivt arbete med att bedriva räddningsinsats till havs och sanera stränderna medan oljan fortfarande är i fast form. Först påskafton blir bilden mer tydlig om att det inte rör sig om några liter olja och att insatsen kommer bli mer omfattande och sträcka sig över en längre tid.

- Kuststräckan är lång och på många ställen otillgänglig, vilket gör det svårt att lokalisera oljan. Beslut fattas om att använda Strandstädarkartan för att rapportera iakttagelser. Parallellt utför Räddningstjänst en räddningsinsats genom att sätta ut länsar och försöka ringa in oljan till havs i samarbete med Kustbevakningen. Påskhelgen fortskrider med stor uppslutning från kommunens alla bolag och förvaltningar samt med stor hjälp från allmänheten med rapportering av vart olja påträffats.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Under påskhelgen och den inledande fasen ställde frivilla invånare upp i arbetet. Många kommunställda fick också prioritera om för arbetet med oljan. Vad innebar det för arbetet?

- Avgörande! Tack vare snabba insatser och många som ställde upp kunde mycket av oljan upptäckas och plockas upp innan den kletade fast på klipphällar och skadade djur, fågelliv och stränder i större utsträckning. Allmänhetens insatser med sanering och inrapportering i Strandstädarkartan var mycket viktiga för arbetet – jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till!

Arbetet efter oljeutsläppet innebar både en räddningsinsats och en saneringsinsats. Arbetet innebar samarbete och samordning både internt i kommunen, men också med externa aktörer. Vilka aktörer och hur har samarbetet fungerat?

- Samarbetet fungerade bra, särskilt med tanke på storhelg. Många lade påskfirande och familj åt sidan för att rädda situationen. God samverkan och samarbete internt där krisledningsgruppen, räddningstjänsten och miljö- och samhällsbyggnads är mest berörda. Externa aktörer som kommunen samverkade med redan från skärtorsdagen, är Kustbevakningen, MSB (myndigheten för samhällsberedskap), Västra Götalands räddningsregion och Länsstyrelsen Västra Götaland. I ett något senare skede kopplades också andra kommuner på som var berörda av utsläppet.

Är all olja borta nu och vilket eventuellt arbete återstår?

- Vi har fortsatt god uppsikt på Strandstädarkartan och olja kan fortfarande påträffas, dock har ingen signal om att ny olja påträffats kommit de senaste veckorna. Vi kommer fortsatt ha resurser som bevakar och sanerar under sommaren om olja rapporteras eller påträffas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: