Omflyttning av besöksplatser för parkering på Framnäs

Från och med 1 september 2022 sker en omflyttning av de fyra besöksplatserna för parkering som tidigare funnits på övre plan i p-huset på Framnäs.


P-platserna för besökande flyttas till p-plats 178, 179, 180 och 181 på markplan som ligger på höger sida vid infarten från Skarviksvägen till Framnäs parkering.

De tidigare besöksplatserna p-plats 27, 28, 42 och 43 på övre plan i p-huset, kommer att vara förhyrda p-platser.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Det är platserna 178-181 närmast Skarviksvägen vid infarten till Framnäs parkering som blir besöksparkering.

Senast uppdaterad:

Publicerad: