Välkommen att delta i markanvisningstävling för trygghetsboende och hyresrätter i Nästås på Hönö

Öckerö kommun bjuder nu in till en markanvisningstävling där en byggaktör (och förvaltare) kommer ges möjlighet att förvärva och utveckla ett markområde som är planlagt för flerbostadshus med inriktning mot en äldre målgrupp. Tävlingen pågår under oktober 2022. Välkommen att delta!

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Området ligger naturskönt på Hönö och angränsande till en rik kulturmiljö samt granne med befintlig service för målgruppen på Hedens by.

Kommunens kriterier för projektet är social samvaro, flexibilitet, hänsyn till kultur- och naturmiljövärden och priset på marken.


Till beskrivning av tävlingens förutsättningar Pdf, 375.3 kB.

Detaljplanebestämmelser Pdf, 1.3 MB.

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal Länk till annan webbplats.

Grönstrukturplan interaktiv karta Länk till annan webbplats.

Här återfinns övriga underlag till tävlingen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: