Få råd om hur du kan minska din energianvändning

Du som bor i Öckerö kommun kan kontakta energi- och klimatrådgivarna för råd om hur du kan minska din enegianvändning och miljöpåverkan. Rådgivningen är kostnadsfri och vänder sig till privatpersoner, föreningar, organisationer samt små och medelstora företag.

Göteborgs Stad hanterar den kommunala energi- och klimatrådgivningen för Öckerö kommun.

Arbetet är en opartisk och kostnadsfri rådgivande verksamhet som verkar för att inspirera och informera verksamheter och allmänheten om energibesparningar och annat klimatsmart agerande. Rådgivningen fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, transport, miljö och inomhusklimat (såsom t.ex. uppvärmning av utrymmen, belysning, isolering m.m).
Energimyndigheten står för den huvudsakliga finansieringen av tjänsten.

Energi- och klimatrådgivaren kommer gärna ut till din verksamhet, din förening eller bostadsrättsförening om du behöver hjälp med att spara energi eller få billigare och miljövänligare energi- eller transportlösningar.

Kontakt

Kontakta energi- och klimatrådgivarna för en konsultation.

Telefonnummer: 031 368 39 50
E-post: energiradgivningen@miljo.goteborg.se

Mer information

Energi och uppvärmning | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning Göteborgs Stad Länk till annan webbplats.

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Flytta och minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Länk till annan webbplats.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: