Återvinningscentralen i Kärrsvik inför inpasseringssystem med bommar

Efter sommaren införs ett inpasseringssystem med bommar på Öckerö återvinningscentral i Kärrsvik. Redan nu finns bommarna på plats för att testas. Förbättrad sortering, mindre trängsel och säkrare miljö för besökare och personal, är några av fördelarna med det nya systemet.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Efter sommaren införs ett inpasseringssystem med bommar på Öckerö återvinningscentral i Kärrsvik.

Införandet av inpasseringssystemet innebär bland annat:

 • En bättre överblick över hur många som besöker ÅVC.
 • Enklare att beräkna volymer.
 • Säkrare miljö för besökare och personal.
 • Bättre service.
 • Förbättrad sortering.
 • Samma avgift för alla företag.
 • Möjlighet att fakturera över kommungränsen så att Öckerö kommun inte bekostar andra kommuners avfall.

Vad innebär detta för dig som privatperson?

 • Inpassering görs med körkort, id-kort med QR-kod, eller ÅVC-kort.
 • Fritt antal avgiftsfria besök.
 • Du ska vara skriven i Öckerö kommun eller ha avfallsabonnemang.
 • Som tidigare faktureras du för avfall som överstiger 2 kubikmeter vid större renoveringar (då detta betraktas som verksamhetsavfall).

Vad innebär detta för dig som företagare?

 • En avgift införs vid inpassering. Varje besök på ÅVC genererar en faktura på 260 kr exklusive moms.
 • Inpassering görs med ÅVC-kort. Kortet/korten beställer du via kommunens webbplats (e-tjänst). Priset per kort är 100 kr (exklusive moms).
 • Som tidigare gäller att du som företagare faktureras enligt gällande renhållningstaxa för det avfall som överskjuter 2 kubikmeter.
 • Som tidigare gäller också att de företagare som slänger farligt avfall enligt lag måste ta med transportdokument. Debitering sker enligt renhållningstaxan.

ÅVC-kort via e-tjänst

Det kommer att läggas upp en e-tjänst på kommunens hemsida där du som företagare kan beställa ÅVC-kort. Du loggar in med organisationsnummer. När du ansöker får du ett besked om hur och var du kan hämta kortet.

Mer information

Mer information om förändringen kommer att publiceras på kommunens hemsida. Där kommer all nödvändig information att finnas om det kommande införandet av inpasseringssystemet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: