Bad tillåts från del av Saltasvikens betongbrygga

Nu går det snart att bada från del av Saltasvikens betongbrygga igen.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Efter att lyssnat på inkommande synpunkter från kommuninvånare öppnas delar av betongbryggan upp för bad för att fler ska få möjlighet att bada. Arbetet pågår under tisdag, 20 juni, och beräknas vara klart under dagen.

En stege sätts upp inom området på betongbryggan som det går att bada från. Övriga, yttre delen, av betongbryggan är fortsatt avstängd. I vattnet kommer bojar sättas ut som markerar i vilket område det går att bada i. Vänligen respektera de avspärrningar som finns i området.

Tack för fortsatt visad hänsyn och förståelse!

Tidigare information

Förtydligande om avstängningen av Saltasvikens betongbrygga

Senast uppdaterad:

Publicerad: