Dags att klippa häckar och buskar!

Nu är det dags för dig som fastighetsägare att klippa häckar och buskar för att öka trafiksäkerheten. Längs vägar måste fri sikt och höjd lämnas åt trafiken. För att öka trafiksäkerheten måste du som fastighetsägare se till att växtlighet på din fastighet inte skymmer sikten eller begränsar framkomligheten.

Ett grön blad som sitter på en liten kvist. Bakgrunden helt blå, himmel.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att hålla efter häckar, buskar och träd på fastigheten. Växtligheten på tomten ska inte skymma sikten eller medföra andra problem för trafiken, som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel på 2,5 meter åt vardera håll.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 meter
• över cykelväg: minst 3,2 meter
• över körbana: minst 4,6 meter

Mer information

Du hittar mer information i broschyren Klipp häcken. Pdf, 10.7 MB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö