Planera ditt besök på återvinningscentralen

Nu börjar högsäsongen på återvinningscentralerna. Här följer en karta för att du ska kunna packa bilen rätt och göra besöket på Öckerös återvinningscentral så smidigt som möjligt.

brygga

Kom ihåg att i återvinningscentralen i första hand är till för hushållen, och att återvinningscentralen finansieras genom avfallsavgiften. Vad som ingår i avgiften finns att läsa på öckerö.se och i kommunens renhållningsordning. Genom att sortera rätt främjas materialåtervinning och vi undviker dessutom onödiga felsorteringsavgifter. Verksamheter får lämna sitt avfall mot avgift och är skyldiga att tillkännage sig hos återvinningscentralens personal. Det gäller även för hushåll som gör större renoveringar.

Sorteringsguide med sökfunktion hittas på: sopor.nu. Tack för att du är noggrann med att källsortera ditt avfall!

Karta och sorteringsanvisningar pdf. Pdf, 3.3 MB.

sorteringsanvisningar

Senast uppdaterad:

Publicerad: