Hantering av gäss

Öckerö kommun får årligen in frågor om vad som görs för att hantera gäss som bland annat orsakar sanitära problem på våra badplatser och skapar trafikstörningar. Här hittar du mer information.

Kanadagäss

Varje år genomför Öckerö kommun skyddsjakt genom att skjuta gäss för att försöka hålla nere beståndet. Detta är inte lösning som motverkar problemen och dessutom ställer det höga krav på säkerhet. Vi har testat att sätta ut rovfågelsattrapper men de avskräcker gässen bara under en kortare tid.

Öckerö kommun har under hösten ansökt om att minska beståndet av gäss genom äggpickning som vi ser som den mest humana lösningen. Vi har dock fått avslag för detta hos Länsstyrelsen i Västra Götaland och förvaltningsrätten i Göteborg.

Ett samarbete pågår för att hitta en lösning med öarnas jakt- och viltvårdsföreningar. Vi för även dialog kring frågan med berörda myndigheter och andra närliggande skärgårdskommuner.

Relaterad information

Djur och lantbruk | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: