Bergras vid Burövägen - en fil är avstängd. Kör försiktigt i området

Delar av berget har rasat längs med Burövägen i nedförsbacken strax före hållplats Västeräng. Vår driftpersonal har varit på plats och städat området. Vi kommer fortsätta arbetet med att knäcka lösa bitar av berget. En fil är avspärrad i området runt berget för trafikanternas säkerhet. Vi uppmuntrar alla att visa försiktighet när ni kör längs med sträckan.

Bergras Hälsö

Senast uppdaterad:

Publicerad: