Försening av byggnationen vid Saltas badplats

Arbetet vid Saltas badplats är på gång. En del av stranden kommer att reduceras på sten så att mer av sanden blir synlig. Gräs har såtts i stora delar i området. Dock har vi fått en försening i bygget av Saltas brygga.

Försenade bygghandlingar

Bygghandlingarna som krävs för projektet har tyvärr inte kommit i utlovad tid. Detta medför att byggstarten fördröjs ytterligare några veckor. Vi gör allt vi kan för att påverka konsulterna att ta fram bygghandlingarna snarast möjligt, men vi kan idag inte lova exakt datum när de är oss tillhanda.

Hur vi går vidare

I valet mellan att skjuta på byggstarten till efter högsäsongen eller att fortsätta snarast möjligt, har vi valt det senare alternativet. Detta innebär alltså att byggnationen kommer att pågå under högsäsongen. Målsättningen är att bli klara så snabbt det är möjligt.

Vi kommer göra vårt bästa för att hålla stranden öppen under denna period, men det kan komma tillfällen då vi är tvungna att stänga av delar på grund av säkerhetsskäl.

Vi hoppas på er förståelse för fördröjningen.

Öckerö kommun

Karta Saltas

Senast uppdaterad:

Publicerad: