Inställt! Workshop ”Smart prat i svåra situationer” 17 mars

Workshopen var planerad att genomföras tisdag 17 mars på konferens Bryggan Nimbus Öckerö.

Det är en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Vi återkommer i framtiden om eller när den kan annonseras ut igen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: