Stödpaket till det lokala näringslivet i Öckerö kommun

Coronaviruset och covid-19 riskerar att få stora negativa konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet. Öckerö kommun har därför beslutat om ett stödpaket med 12 punkter riktat direkt till företagen, som ett komplement till de åtgärder som beslutats på nationell nivå.

Flygbild över samhälle med hus och trafikerad väg

Det handlar framförallt om att hjälpa till och stärka företagens kortsiktiga betalningsförmåga där kommunen och fastighetsbolaget har möjlighet, men även om att lätta på regelverk där så är möjligt. Syftet är att Öckerö kommun ska hjälpa till med att säkra arbetstillfällen och i förlängningen även kommunala skatteintäkter, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult.

De verksamheter som främst riskerar att drabbas är lokala företagare som verkar inom restauranger, handel, serviceverksamheter och besöksnäring. Jennie Wernäng, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, uppmanar därför öbor och besökare att göra så mycket som möjligt för att stötta det lokala näringslivet.

Handla lokalt, beställ mat om du inte vill äta ute, gör vad du kan för att främja de företag vi har på våra öar, säger Jennie Wernäng.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att stödja näringslivet i den nuvarande situationen omfattande över 300 miljarder kronor. Bland annat går staten in med ökad subvention vid korttidspermittering, något som kan minska arbetsgivarens kostnad med hälften. Staten tar också över sjuklöneansvaret under två månader, där också egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning de två första veckorna. Företag kan även få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och skatter.

Maria Brauer, kommunstyrelsens 2:a vice ordförande fyller i:

Nu handlar det om att skapa framtidstro och rätt förutsättningar så att vi kan hjälpa och stötta våra företagare att ta sig igenom denna svåra situation. Det är bra att regeringen går in med kraftfulla åtgärder. Nu vill vi i Öckerö kommun också stötta det lokala näringslivet på de sätt vi kan, men självklart samtidigt ta hänsyn till att lagar och avtal följs och att vi tar hänsyn till likabehandlingsprincipen.

Det snabba agerandet att stödja näringslivet från politiken visar på engagemang och vilja till handling, vilket den besvärliga situationen vi befinner oss i kräver, säger Ronald Johannson näringslivschef.

Coronaviruset påverkar näringslivet i hela Göteborgsregionen på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Business Region Göteborg erbjuder också därför extra rådgivning till företagare i Öckerö kommun på samma sätt som för övriga Göteborgsregionen.

Öckerö kommuns stödpaket

Vi har samlat all information om stödpaketet och andra lokala, regionala och nationella åtgärder riktade till företagare på en sida. Fler åtgärder kan följa och informationen kan därför komma att uppdateras.

Stödpaket till det lokala näringslivet i Öckerö kommun

Samlad information

ockero.se/virus hittar du samlad information om kommunala verksamheter och eventuella förändringar. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: