Öckerö kommun har högst betyg i årets Insiktsmätning bland Sveriges kommuner

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Öckerö kommun placerar sig högst bland Göteborgsregionens kommuner med ett nöjdhetsindex på 79.

Kvinna cyklar på bron mellan Öckerö och Hönö

Syftet med insiktsmätningen är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Enkäten skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Precis som de två senaste åren är det Öckerö kommun som har högsta nöjdhetsindex i Göteborgsregionen med ett nöjdhetsindex på 79. De serviceområden i mätningen som får höga bedömningar är kommunens rättssäkerhet, livsmedelskontroll och bemötande.

Vi inom kommunens verksamheter gläds naturligtvis åt förtroendet från företagen som återigen gett oss bra resultat i årets NKI mätning för 2019. Det är vår uppfattning att resultatet beror på ansvaret som tas för arbetsuppgifterna hos varje enskild tjänsteperson i kommunen. Omdömet innebär att vi med företagens förtroende i ryggen kan öka steglängden för ett ännu bättre företagsklimat, besök- och näringslivschef Ronald Johanson.

Läs mer om insiktsmätningen på SKL:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: