Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inställt! Workshop ”Smart prat i svåra situationer” 17 mars

(Publicerades 2020-03-15) Workshopen var planerad att genomföras tisdag 17 mars på konferens Bryggan Nimbus Öckerö.

Det är en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Vi återkommer i framtiden om eller när den kan annonseras ut igen.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 09.20

Publicerad: 2020-07-27 09.20