Kommunens tjänstepersoner deltog i workshop för det näringslivsstrategiska programmet

Under vecka 40 och 41 genomförde näringslivsenheten i Öckerö kommun sex stycken workshops med drygt 50 tjänstepersoner som en del i arbetet med det näringslivsstrategiska programmet.

Drönarbild över Öckerö med båtar, hav och landskap.

Det är ett viktigt och intressant arbete där blicken lyfts mot framtidens arbetstillfällen som i många fall inte är upptäckta idag, säger en röst från en deltagare.

Programmet som antogs av kommunstyrelsen den 26 maj 2020 har för avsikt att stödja näringslivet i Öckerö kommun, i målet om att skapa 900 nya jobb fram till 2035 som är det övergripande målet.

Det finns tre underliggande mål i programmet som workshopens arbete har som grund.

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa:

  • som framgångsrikt sätt kan ta tillvara på kompetens och attrahera talang
  • som erbjuder goda förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt
  • som har bäst klimat för företagande och innovation

Programmets avsikt är att förtydliga näringslivsarbetet i samtliga verksamheter inom kommunen så att näringslivet kan utvecklas mot det övergripande målet.

Att näringslivsarbetet sker i alla kommunens verksamheter är viktigt för möjligheten att utvecklas. Redan idag sker näringslivsarbete i verksamheterna och avsikten är att förbättra detta, säger Ronald Johansson Besök- och näringslivschef .

Senast uppdaterad:

Publicerad: