Öckerö kommun — en del av EU-utmärkelsen
"Europeisk entreprenörsregion 2020"

Rickard Vidlund, kommundirektör, och Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande. Jan Utbult håller i utmärkelsen

Rickard Vidlund, kommundirektör och Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Utmärkelsen.

Öckerö kommun kan stoltsera med att vara en del av EU-utmärkelsen "Europeisk entreprenörsregion 2020". Priset har tilldelats för det gemensamma arbetet med att ta fram Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, som alla kommuner i Göteborgsregionen samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, ligger bakom. I juryns motivering lyfts det särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer.

Vi är väldigt stolta över det här priset! Det visar att vi jobbar rätt. I grunden handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit krävs det att vi som kommun är öppna och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar som vi står inför. Det gör vi genom att jobba tillsammans över kommungränserna där vi har satt upp ett gemensamt mål om att skapa minst 120 000 nya jobb i hela Göteborgsregionen alternativt 900 nya jobb i Öckerö kommun fram till 2035, säger Ronald Johansson, besöks-och näringslivschef.

Alla 13 kommunerna arbetar tillsammans för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt bäst klimat för företagande och innovation.

För att kunna följa arbetet som sker i Öckerö kommun har ett näringslivspolitiskt program tagits fram. Det beskriver vad som ska göras, när det ska göras och vem som är ansvarig.

Priset kommer att stå i kommunhusets foajé under några veckor innan det är dags för nästa kommun att ta hand om det. Det blir lite som en vandringspokal till alla som har varit med och tagit fram en av Europas bästa strategier för entreprenörskap.

Vill du veta mer om hur Öckerö kommun jobbar?

Kontakta Öckerö BNE, besöks–och näringslivsenheten: 031-97 62 00 eller naringsliv@ockero.se

Mer information

Till Öckerö kommuns näringslivspolitiska program Pdf, 1.1 MB.

Till GR-kommunernas beslutade program inklusive den första handlingsplanen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program Länk till annan webbplats.

Europeiska Regionkommittén i Bryssel utser varje år tre EU-regioner som kan visa upp enastående och innovativa strategier och åtaganden för att främja företagande och entreprenörskap. Till information om EU-utmärkelsen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: