Öckerö kommun klättrar 31 placeringar till plats 17 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Öckerö kommun klättrar till plats 17 när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Det är en förbättring med 31 placeringar från tidigare ranking.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Svenskt Näringsliv mäter varje år cirka 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sin kommun. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

I årets ranking av Svenskt Näringsliv klättrar Öckerö kommun 31 placeringar till plats 17 i hela Sverige. I Göteborgsregionen är det Härryda kommun som är bäst med sin andra plats bland Sveriges kommuner. Öckerö kommun är topp två i Göteborgsregionen.

Det är glädjande för alla som arbetar med att bidra till gott företagsklimat att resultatet visar på stora framsteg. En ökning av 31 placeringar utifrån en redan relativt hög nivå är naturligtvis ett gott betyg åt alla, inte minst Öckerö kommuns näringslivs företag. Vi placerar oss på en angenäm plattform för att kunna fortsätta arbetet med förbättringar så att företag kan utvecklas och skapa lönsamhet som driver samhällsutveckling, säger Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef.

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande, ser rankingen som ett resultat av ett gemensamt och långsiktigt arbete i Öckerö kommun:

Jag är väldigt glad över att se att företagsklimat i Öckerö kommun rankas högre sedan senaste mätningen. Vi är många som arbetat aktivt för att förbättra företagsklimatet. Under pandemin har vi från politiken tillsammans med tjänstepersoner besökt företag i kommunen digitalt. Det har varit väldigt uppskattat från vår sida och vi tror även att företagen sett det som givande.

Högt sammanfattat omdöme

Det sammanfattande omdömet för Öckerö kommun hamnar på 4,04, vilket går att jämföra med snittet i Sverige som ligger på 3,43. Det går att se en förbättring inom många områden i rankingen.

Vi gläder oss åt flera saker i rankingen, kommunpolitikernas attityder till företagen ökade med 39 placeringar och utgör en viktig del i ett gott företagsklimat. Det som ökade mest var ”Upphandling” med 97 placeringar, ökningen är utifrån en låg nivå men desto viktigare att vi nu ser en förbättring. Mest glädjande är att området ”Service och bemötande” ökade med 82 placeringar till plats 41 av 290. Bemötande är centralt i arbetet med ett gott företagsklimat och skapar förutsättningar att fortsätta förbättringsarbete, säger Ronald Johansson.

Rickard Vidlund, kommundirektör, instämmer och lyfter även fram arbetet med det näringslivsstrategiska programmet som en viktig faktor:

Det är härligt att se att Öckerö kommuns arbete ger resultat i Svenskt näringslivs årliga ranking. Det märks att vårt näringslivsstrategiska program som är en del av vår regionala samverkan med Business Region Göteborg ger resultat. Det goda samarbetet med näringslivet är en förutsättning för att Öckerö kommun ska fortsätta vara en välmående kommun som vill växa, utvecklas och ligga i framkant.

Senast uppdaterad:

Publicerad: