Årets småföretagarindex: Öckerö i topp tre i länet

Det finns goda förutsättningar för små företag i Öckerö kommun visar årets Småföretagarindex. Öckerö kommun hamnar på topp tre i hela Västra Götalands län och på plats 24 av hela Sveriges 290 kommuner. Småföretagarindex är ett sätt att visa på förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun är rankad som nummer 24 av Sveriges 290 kommuner. Det är nio placeringar bättre än förra året. Bland kommuner i Västra Götalands län hamnar vi på en tredje plats. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är bland de bästa i landet.

Det är glädjande att se att SmåföretagarIndex visar på vilka goda förutsättningar som finns i Öckerö kommun för småföretagare. Småföretagare i Öckerö kommun är viktiga bland annat för att vår kommun ska fortsätta utvecklas och för att skapa fler möjligheter till jobb, säger Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Syftet med rankingen som görs i Småföretagarindex är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Lokala förutsättningar

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Öckerö ligger bättre till än snittet i sju av dessa och sämre i två.

Det är framför allt skolsystemet, överlevnadsgraden bland nya företag och kommunens välfärdsåtagande som drar upp kommunens betyg. Kapitalförsörjningen och demografin är relativa svagheter.

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.

Till mer information om Småföretagarindex Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: