Attitydundersökning om företagsklimat - Öckerö kommun topp tre i Göteborgsregionen

I Svenskt Näringslivs attitydundersökning om kommuners företagsklimat får Öckerö kommun ett sammanfattande omdöme på 3,86. Det placerar kommunen på en tredje plats i Göteborgsregionen.

Öckerö kommun är fortsatt topp tre i Göteborgsregionen av 13 kommuner. Företagarna uppskattar bland annat kommunens service och bemötande. Här har omdömet legat högt de senaste tre åren med ett värde för 2024 på 3,64 (riksgenomsnitt 3,28)

 

Diagram över kommunpolitikernas attityder till företagande

Viktig värdemätare

Öckerö kommun placerar sig väl över riksgenomsnittet (3,47) och som topp tre i Göteborgsregionen. Dock har det sammanfattande omdömet sjunkit något från 2023 års värde 4,13 till 2024 års värde 3,86. Bland annat har kommunens information till företagen minskat från 3,70 till 3,33 (riksgenomsnitt 3,08).

Enkätresultatet är en viktig värdemätare som ger en bra indikation på vilka områden vi ska prioritera och kraftsamla kring för att förbättra. Bland annat behöver kommunens information till företagen bli bättre, säger Jan Svensson, Besöks-och näringslivschef.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Jan Svensson, Besöks- och näringslivschef Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: