1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Politikerlunch på fritidsgården

Flickor från gymnasiet och högstadiet mötte politiker från socialnämnden på fritidsgården för att äta lunch och framföra tankar och åsikter.

Under en så kallad "Politikerlunch" möts politiker och ungdomar över en lunch för att prata om viktiga saker som rör unga. Denna gång diskuteras resultaten från LUPP- enkäten 2017.PDF Syftet var att tillsammans med tjejer, som är den grupp som stack ut negativt i några av resultaten, försöka hitta förbättringsåtgärder vad gäller bland annat trygghet och psykisk hälsa.

Tjejerna som deltog tyckte att det var värdefullt att prata om sådant som stress, jämställdhet och skolmiljö. De kom med många bra inspel för kommunen att arbeta vidare med.

Varje år genomförs ett antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande i kommunen. Under 2018 har tre politikerluncher samt ett valstugetorg och en partidebatt genomförts.