1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vision för Öckerö kommun

Den 27 november skrev Fritid och Kultur, Öckerö Föreningsråd, SISU och 10 av de stora barn och ungdomsföreningarna i Öckerö Kommun under ett samsynsavtal. Vilket ska göra det lättare för barn att utöva flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja i för tidig ålder.

Avtalet innebär bland annat att alla parter ska via dialogmöten två gånger om året, träffas för att se över och utveckla modellen. Vi kommer även att söka medel från Arvsfonden för att med en projektledares hjälp se till att avtalet efterlevs och utvecklas för att stärka barnens perspektiv och stimulera till livslångt idrottande och föreningsliv.

I dagens idrottsklimat kan det ibland vara svårt för barn och ungdomar att ägna sig åt flera idrotter samtidigt. Det kan också vara svårt för föreningar att få ihop lag eftersom idrotterna konkurrerar om spelare redan i tidig ålder. Rädslan över att komma efter kan sätta press på barn och ungdomar så att de får svårt att välja och därför slutar i en av idrotterna eller i värsta fall båda. Detta trots att en allsidig och varierande träning har många fördelar. Forskning visar bland annat att barn och ungdomar som utövar olika idrotter utvecklas mer fysiologiskt och löper mindre risk att bli skadade.

För att underlätta för barn- och ungdomar att få vara med i flera idrotter har ett antal barn och ungdomsföreningar i Öckerö kommun bildat Samsyn Föreningar inom Öckerö Fritid, för barns och ungdomars rätt att utöva flera idrotter samtidigt och inte behöva välja i tidig ålder. Utgångspunkten är att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barns och ungdomars perspektiv utifrån idrottens värdegrund och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Fritid och Kultur, Öckerö kommun och SISU Idrottsutbildarna är samordnare i Samsyn Föreningar inom Öckerö Fritid.

Reflektion från de deltagande föreningarna: ”I ett led att omvandla överenskommelsen från ord till handling, så kommer samtliga föreningar att diskutera handlingsplanen framåt efter detta. Det finns ett antal vägar att gå för att de i slutändan ska gynna våra barn & ungdomar som vill syssla med fler idrotter än en och dessa kommer samtliga föreningsledare att arbeta vidare med.”

För mer information kontakta:
Ewa Widell föreningssamordnare Öckerö Kommun ewa.linderholmwidell@ockero.se
Sammi Kaidi ordf. Kaidi Taekwondo Öckerö sammi@kaiditaekwondo.se
Daniel Hansson ordf. Öckerö Innebandyklubb danne@elsotec.se
Lars-Erik Bjuhr ordf. Öckerö Skytteförening e.bjuhr@telia.com