1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Politikerlunch - tema hållbara öar

Regeringen och kommunen har ungdomspolitiska mål och kortfattat är det: att Kommuninvånarna, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället.

Regeringen och kommunen har ungdomspolitiska mål och kortfattat är det: att Kommuninvånarna, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället.

Politikerluncher är en av flera aktiviteter som görs årligen för att öka ungdomsinflytandet i kommunen. I år kommer det förutom ytterligare två politikerluncher också att genomföras ett valstugetorg i samband med EU valet i maj.

I förra veckan träffade 5 av våra politiker 28 ungdomar i åldern 13-19 år över en lunch, temat för dagen var hållbara öar. Ämnet var framtaget ihop med samhällskunskapslärare då det är ett ämne som diskuteras mycket och känns angeläget.

Ungdomarna var indelade i fem grupper och varje grupp leddes av en politiker. Under 1 timme diskuterades hållbara öar med olika underrubriker som:

  • Transporter/cykel/kollektivtrafik
  • Sopor och plast i haven
  • Skolmaten/matavfall
  • Konsumtion/återbruk/återvinning
  • Flygresor/socialt tryck på att resa utomlands

Diskussionen gick livligt till och många bra förslag kom från ungdomarna. T.ex. att när man tar sin mat i bamba skall man mötas av en skylt med text om att man inte skall ta mer mat än man orkar äta, så att det inte blir matsvinn, busskort som räcker hela vägen in till Göteborg.

Diskussionen från politikerlunchen sammanställs och skickas ut till skolorna för vidarebefordran till alla elever, berörda politiker och tjänstepersoner.

Politikerlunchen arrangerades av Tora Wilhelmsson vikarierande Folkhälsoutvecklare samt Eivor Johnsson Enhetschef ungdom