1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öckerö kommun i topp bland Göteborgsregionens kommuner i årets Insiktsmätning

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Öckerö kommun placerar sig högst bland GR-kommunerna med ett index på 82. Bland Sveriges kommuner placerar sig Öckerö på plats 4, vilket är fantastiskt bra.

Jämfört med 2017 års resultat har Öckerö kommun ökat från 79 till 82 vilket visar på att arbetet som utförs uppskattas av näringslivet. Enkäten skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Det som sticker ut i mätningen inom serviceområdena är att bemötandet är högsta värdet, det andra som noteras är att kommunens rättssäkerhet får höga bedömningar.

Det är medarbetarnas ambition att fortsätta utveckla kommunens service till företagen så att de stöds i sin utveckling och tillväxt.

Läs mer om insiktsmätningen på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats