1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sveriges tryggaste kommun - enligt er!

Idag släpper Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sin årliga rapport Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet. Rapporten baseras på en sammanvägning av flera olika områden. Öckerö kommun rankas i årets rapport på topp tre. När det ses till vad invånarna själva tycker, då hamnar Öckerö kommun på första plats!

I rapporten kartläggs följande områden; personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet. Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete i SKR:s rapport.

Mer information

SKR:s Öppna jämförelser: trygghet och säkerhetlänk till annan webbplats