Information kring coronaviruset, covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Om du har frågor om covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter. Eventuella förändringar som berör kommunala verksamheter går alltid att hitta här på vår webbplats. Läs vår samlade information på ockero.se/virus

Folkhälsomyndigheten höjde bedömningen av risknivå för samhällsspridning av covid-19 i Sverige till mycket hög tisdagen den 10 mars. Risken att upptäcka nya fall i Sverige bedöms fortsatt som mycket hög.

Med anledning av den höjda risknivån för samhällsspridning, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att hålla sig borta från andra människor för att minska risken att smitta överförs. Uppmaningen gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Vad gäller i kommunen

Undvik besök på äldreboenden och sjukhus

Särskilt viktigt är att anhöriga undviker onödiga besök på äldreboenden och sjukhus för att skydda de mest sårbara personerna – och aldrig gör ett besök om man har luftvägssymtom, enligt Folkhälsomyndigheten.

Förskolor och skolor

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset. Elever som har rest i de drabbade områdena behöver inte stanna hemma men vara uppmärksamma på eventuella symptom. Om du som elev rest i något av de drabbade områdena ber vi dig att kontakta rektor på respektive förskola eller skola innan du kommer tillbaka.

Vid symptom ska alltid kontakt tas med 1177 som ger vägledning för hur du ska gå tillväga.

Vad gör kommunen

Öckerö kommun arbetar med planering och översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en beredskap vid en eventuell smittspridning. Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Eventuella förändringar som berör kommunala verksamheter går alltid att hitta här på vår webbplats.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om 
coronaviruset Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19 Länk till annan webbplats.

Informationsblad från Folkhälsomyndigheten

Informationsblad till resenärer Länk till annan webbplats.

Information for travellers Länk till annan webbplats.

Information till skolor och förskolor Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Smittskyddet Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens informationssida Länk till annan webbplats.

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

På krisinformation.se hittar du samlad information och länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats.

Vid frågor

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du varit i något av de drabbade områdena och du eller ditt barn får symptom som hosta, andningssvårigheter och feber, ring 1177 för att få vägledning. Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats.