Kommunen planerar och förbereder med ett långsiktigt tänk

Vi möts dagligen av ett stort flöde av information om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar världen och vår vardag. Även Öckerö kommuns verksamheter och personal påverkas precis som många andra kommuner runtom i Sverige för tillfället. Ett kommunövergripande arbete pågår med att planera och förbereda framåt.

I kommunen arbetar en kommungemensam arbetsgrupp med att förbereda för tänkbara scenarion framåt. En viktig del i arbetet är att planera för bland annat ett stort personalbortfall.

Det är en annorlunda värld som vi i kommunen arbetar i och som du som kommuninvånare lever i. Vi rustar och förbereder oss för att under en lång tid upprätthålla samhällsviktiga verksamheter, trots påverkningar utöver det vanliga. Vi har kompetent personal i alla verksamheter som gör sitt yttersta i denna situation, säger Gull-Britt Eide, kommundirektör i Öckerö kommun.

Förvaltningar som påverkas

Två förvaltningar, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, är idag i stabsläge. Stabsläge innebär bland annat att ledning och nyckelfunktioner samlar och utvärderar information för att ha möjlighet att planera resurser rätt och utföra nödvändiga åtgärder. Stabsorganisation leds av respektive förvaltningschef.

Information som förändras

De kommunala verksamheterna påverkas i nuläget av beslut och rekommendationer från bland annat Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Vi uppdaterar så fort vi vet hur ny information påverkar kommunens verksamheter. Du hittar bekräftad information om kommunala verksamheter här på vår webbplats, säger Gull-Britt Eide.

Kommunens verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll dig uppdaterad på ansvariga myndigheters webbplatser och genom att läsa på kommunens webbplats, ockero.se/virus.

Du är även välkommen att kontakta kommunservice vid frågor som rör kommunala verksamheter. Om du känner dig sjuk vill vi att du väntar med ditt besök. Du är välkommen att ringa, skicka meddelande eller skicka mejl istället. Du når oss på:

Vad du som kommuninvånare kan göra

Vi behöver arbeta tillsammans i denna situation. Om du har någon i din närhet som tillhör en riskgrupp, erbjud gärna din hjälp. Om du har någon i din närhet som har svårt att förstå svenska, hjälp till att hänvisa till rätt informationssidor.

Det är mycket information som sprids om coronaviruset och allt är inte helt sant. Tänk på att vara källkritisk när du läser nyheter, inlägg på sociala medier eller möts av information i andra sammanhang. Du hittar länkar till myndigheter som har bekräftad information på ockero.se/virus. Där hittar du även förändringar som berör kommunala verksamheter.

Det är som vi alla läser om svårt att vara företagare i dessa tider. Om möjlighet finns, stötta gärna det lokala näringslivet.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen

Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter:

  • Stanna hemma om du har symtom, även om symptomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk. Undvik även att besöka äldre släktingar.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Samlad information från ansvariga myndigheter finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: