Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöfte 2020, ett åtagande från Öckerö kommun, polisen och Trafikverket, har fortsatt fokus på ökad trafiksäkerhet.

Jan Utbult, kommunalråd och Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef signerar medborgarlöftet 2020.

Jan Utbult, kommunalråd och Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef signerar medborgarlöftet 2020.

Åtagande från tre aktörer

Medborgarlöftet 2020 Pdf, 992.3 kB. är ett åtagande från polisen, Trafikverket och Öckerö kommunförvaltning till dig som bor i Öckerö kommun. Utifrån vad du och andra invånare upplever som problem, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig
satsning där polisen, kommunen och du som invånare samverkar för att öka tryggheten i Öckerö kommun utifrån en gemensam lägesbild.

Under 2020 utlovas följande aktiviteter för en ökad trafiksäkerhet:

 • Minst 15 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet,
  fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en
  trafikinsats inriktas på mopedkörning. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens
  båttrafik. (Nämnda aktörer)
 • Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en
  god trafikmiljö. (Öckerö kommun)
 • Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera
  otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som
  kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället.
  (Öckerö kommun)

Uppföljning av medborgarlöftet 2019

Utifrån medborgarlöftet 2019 Pdf, 74.6 kB. redogörs här en sammanfattning av hur detta uppfyllts under föregående år.
Polisen har genomfört mer än sina 10 utlovade trafikinsatser. Det har resulterat i:

 • 814 utandningsprov varav 3 blåste positivt.
 • lagfört flera personer som kört utan körkort och skrivit ordningsböter.
 • Andra brott som rapporteras i samband med trafikinsatserna har varit brott mot knivlagen och omhändertagna registreringsskyltar.
 • Utöver detta polisen arbetat uppsökande när de patrullerat ute på öarna. Polis har bland annat besökt skolorna, näringsidkare och talat med ungdomar, samt jobbat med olika tips som löpande tagits emot.

Utifrån trafiksäkerhetsvandringen som genomfördes runt Hedens skola har följande åtgärder vidtagits:

 • Cykelpassage på Strandvägen har anlagts
 • Upphöjning av cykelbanan på Lökholmsvägen
 • Hastighetsdämpning med gångpassage vid busshållplats Hönö norra.
 • En uppfräschning av gång- och cykeltunneln under Öckerövägen gjordes, där klottersanering gjordes och belysning byttes. Gångtunnelns väggar och tak målades av elever från årskurs 6 på Hedens skola.
 • Under 2020 kommer en hastighetsdämpad gångpassage anläggas över Öckerövägen i höjd med Hedensbyväg.

Vad gäller informationsinsatser för att främja en god trafikmiljö har följande gjorts:

 • Inköp och utdelning av reflexer i kommunens alla skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibilotek och kommunhus.
 • Besök av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) som informerat om trafiksäkerhet för elever på mellanstadieskolor och för småbarnsföräldrar på kommunens familjecentral. 
 • Informerat vårdnadshavare om vilka regler som gäller för moped genom skoldatabasen.
 • Information om trafiksäkerhet har även publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier.

Läs mer om tidigare års medborgarlöfte.

Senast uppdaterad:

Publicerad: