Uttalande från kommunstyrelsens presidium

Vi är i en allvarlig situation, både i Öckerö kommun och resten av landet. Risken för smittspridning av coronaviruset påverkar samhället, företagen och kommunala verksamheter.

Jan Utbult Kommunstyrelsens ordförande, Jennie Wernäng Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt Maria Brauer,Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens presidium: Jan Utbult, Jennie Wernäng och Maria Brauer.

Vi lever i en tid som många av oss kommer komma ihåg för alltid. Det är en situation där vi arbetar tillsammans för att lösa frågor som uppstår. Det pågår ett fantastiskt arbete i de kommunala verksamheterna för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och de utmaningar det medför. Samtidigt ser vi att samhället sluter upp och stöttar varandra, företagen och kommunen.

I kommunen har vi tagit ett beslut om ett stödpaket som innehåller tolv punkter för att stötta det lokala näringslivet. Vi har invånare som är i en riskgrupp. Därför samordnar vi tillsammans med Svenska kyrkan frivilliginsatser för dig som behöver hjälp och för dig som vill hjälpa till. För tillfället är det fler som vill hjälpa än som söker hjälp. Om du vet någon i en riskgrupp som behöver hjälp, tipsa gärna om att hjälp finns att få. Vi ser även att kommunala verksamheter påverkas. Personal följer myndigheternas råd om att stanna hemma vid symptom, även milda symptom, för att minska risken för smittspridning. Det innebär att vi har ett behov av att få in fler personer som med kort varsel kan hoppa in och hjälpa till där behovet är som störst. Om du har möjlighet att göra en viktig insats för samhället och våra invånare är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Det kommer många frågor om hur vi minskar risken för smittspridning för vår personal i kommunala verksamheter. Vi agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer och råd. En samverkan sker med ansvariga myndigheter, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och andra kommuner. Personal i kommunen får samlad information och rutiner på intranätet.

Vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att vi tillsammans följer de rekommendationer och råd som finns från myndigheter som Folkhälsomyndigheten. Vi informerar kontinuerligt om läget på vår webbplats och samlingssidan, ockero.se/virus.

Vi vill rikta ett stort tack till all fantastisk personal i kommunen!

Vi önskar alla en fin påsk, trots rådande omständigheter, i den härliga natur som finns i vår kommun. Tänk på att följa de rekommendationer som finns om att hålla avstånd, inte mötas i större sociala sammanhang och ta personligt ansvar för att minska smittspridningen.

Ta hand om dig och andra!

Jan Utbult
Kommunstyrelsens ordförande

Jennie Wernäng
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Maria Brauer
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Senast uppdaterad:

Publicerad: