Lägesrapport vecka 19

Här kommer veckans lägesrapport! Vi publicerar varje vecka en lägesrapport för att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Några saker från veckan:

 • Vi vill rikta ett stort tack till alla som arbetar i våra verksamheter. Du gör en fantastisk insats under rådande situation!
 • Det börjar närma sig sommar och du behövs! Vi behöver dig som kan arbeta som sommarvikarie inom vård och omsorg. Kontakta kommunen om du har möjlighet att arbeta i sommar.
 • Det är viktigt att fortsätta röra på dig trots rådande situation. Vi har listat tips på hur du kan fortsätta hålla igång både inomhus och utomhus.
 • Visit Öckerö tipsar om vad du kan göra i vår underbara lokala natur och hur vi alla kan stötta det lokala näringslivet.
 • Bergmans gruppboende har fått installerat en tovertafel som också kallas det magiska bordet, en gåva från Öckerööarnas Röda kors. Inuti tovertafelen finns en projektor som framställer olika spel som speglas till valfri bordsskiva. Den reagerar på hand- och armrörelse så att de boende kan leka med själva ljuset.
 • Föräldralediga och arbetssökande med barn på förskolan uppmanas även fortsättningsvis att stanna hemma med sina barn och inte lämna på förskolan. Ditt barn har kvar sin plats på förskolan, även om det inte deltar i förskolans verksamhet, så länge som denna uppmaning kvarstår.
 • Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid på grund av coronaviruset har fortsatt rätt till plats på fritids och förskola. Justera barnets vistelseschema efter de nya förutsättningarna.
 • Studentexamen anordnas i år klassvis under flera dagar för att minska risken för smittspridning. Det är endast närmast anhöriga som har möjlighet att delta.
 • Öppna förskolan är öppen som vanligt fast verksamheten är istället utomhus. Verksamheten är anpassad efter rådande läge kring coronaviruset.
 • Det finns möjlighet att få stöd och råd i föräldraskapet under denna svåra tid. Ring behandlingsenhetens servicetelefon, 031-97 64 53. Samtalet är kostnadsfritt och journal­förs inte.
 • Annonsering i Torslandatidningen med samlad aktuell information om coronaviruset och covid-19 som berör Öckerö kommun.
 • Samverkanskonferens tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Smittskydd Västra Götaland och andra kommuner i länet. Under samverkanskonferensen får vi en regional lägesbild, samverkansmöjlighet och uppdatering av information.
 • Arbetsmöten för kommunikation tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkansnätverk för länets jurister.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: