Om krisberedskapsveckan 2020

Om en kris uppstår behöver samhällets resurser gå till de mest utsatta, därför är det viktigt att alla andra klarar sig själva så långt det är möjligt. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Kampanjen fokuserar på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Det är inte minst viktigt just nu.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Krisberedskapsveckan pågår 11–17 maj i hela landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för olika samhällskriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är nationell huvudaktör och Öckerö kommun är lokal huvudaktör.

Fokus på hemberedskap och skapa tillit och förtroende

Vevradio, vatten och värmeljus. Det är några saker som många tänker på när man pratar om krisberedskap eller om hemberedskap. I år har MSB specialanpassat sitt budskap efter den situation som är i världen just nu. Fokuset ligger på hemberedskap och på att skapa tillit och förtroende. Vi ska visa att det vi gör och lär oss idag, genom medmänsklighet, ansvarstagande och aktiva delaktighet bygger upp motståndskraften inför framtiden.

Människors egen beredskap är grunden i Krisberedskapsveckan. Budskapet att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer. Fortsätt att visa krislådor och prata om hemberedskap med de erfarenheter vi nu har kring solidaritet och att dela med sig under en pågående kris. Det är bra att många har fått sig en tankeställare kring hemberedskap under coronakrisen, men skaffar man sig en anpassad hemberedskap innan något händer, så minskas behovet av att bunkra när väl krisen är här. Tillsammans minskar vi risken för att någon som verkligen behöver en viss vara blir utan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: