Lägesrapport vecka 20

Här kommer veckans lägesrapport! Vi publicerar varje vecka en lägesrapport för att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Några saker från veckan:

 • Under vecka 20, 11-17 maj, pågår Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj sedan 2017 där tanken är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I årets Krisberedskapsvecka ligger fokus på fina initiativ som tas varje dag av privatpersoner, organisationer och företag. Varje dag klockan 15 hyllar artister fina initiativ med liveframträdanden på instagram.com/dinsakerhet Länk till annan webbplats.
 • Vi behöver fler som kan hjälpa till att producera engångsförkläden. Frivilliginsatserna är ett samarbete mellan Öckerö kommun och Svenska kyrkan med stöd av frikyrkorna. Som frivillig skriver du på en frivilligöverenskommelse. Du får ingen kompensation för din insats. Hör av dig till Öckerö församling om du vill hjälpa till.
 • Vi vidtar alla tillgängliga försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset för anställda och brukare inom våra verksamheter. Öckerö kommun följer myndigheternas rekommendationer och de säkerställda rutiner som kommer från bland annat Vårdhygien i Västra Götalandsregionen för när och hur skyddsutrustning ska användas.
 • Det är många som besöker våra återvinningscentraler just nu. Det har därför blivit för hög belastning för vår kapacitet att köra bort de ökade avfallsmängderna från de mindre återvinningscentralerna. ​Öppettiderna kommer att begränsas på Knippla, Hyppeln, Rörö och Björkö för att personalen ska hinna med att köra bort det avfall som slängs. Öckerös återvinningscentral (Kärrsvik) kommer att ha öppet som vanligt.
 • Våra lokala favoriter behöver oss mer än någonsin. På visitockero.se  Länk till annan webbplats.och VisitÖckerö Länk till annan webbplats. hittar du information om hur du kan stötta vårt lokala näringsliv och vad du kan göra för aktiviteter här hemma i år.
 • Än är det inte över. Det är vi tillsammans som hjälps åt för att minska smittspridningen. Kom ihåg att:

👤 Håll fysiskt avstånd 👤
💬 Håll kontakten med nära och kära
🙌 Håll ut - fortsätt följ råd och rekommendationer
👀 Håll dig uppdaterad

 • Vi söker dig som kan arbeta som vikarie inom vård och omsorg. Du behövs nu och i sommar! Du som söker får gärna ha erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg men det är inget krav.
 • Rådet för hälsa och trygghet har träffats där aktörer som Polisen, Försäkringskassan, representanter från vårdcentraler samt politiker från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen och Öckerö kommun deltar. Under rådet togs covid-19 upp för lägesrapport och samarbete emellan aktörerna.
 • Annonsering i Torslandatidningen med samlad aktuell information om coronaviruset och covid-19 som berör Öckerö kommun.
 • Samverkanskonferens tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Smittskydd Västra Götaland och andra kommuner i länet. Under samverkanskonferensen får vi en regional lägesbild, samverkansmöjlighet och uppdatering av information.
 • Arbetsmöten för kommunikation tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkansnätverk för länets jurister.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: