Fiskekommunerna vill se långsiktighet och förbättringar i det nya regelverket för fiske av bottenlevande fiskar och skaldjur

Nu ska Havs- och vattenmyndigheten arbeta fram ett nytt regelverk för förvaltningen av demersala fisket, det vill säga bottenlevande fiskar och skaldjur. Fiskekommunera har lämnat in synpunkter och lyfter fram vikten av långsiktighet i regelsystemet för att skapa stabilitet och investeringsmöjligheter för det kustnärafisket.

En man som står på kajen och arbetar med fisknät

Havs- och vattenmyndigheten översyn av reglerna för fördelning av kvoter i ett framtida förvaltningssystem för det demersala fisket, bottenlevande fiskar, kommer att påverka utvecklingen av det kustnära fisket på Västkusten. Fiskekommunerna kommer därför att följa och engagera sig i utformningen av de nya reglerna säger Lars Tysklind, ordförande Fiskekommunerna.

Fiskekommunerna svar till Havs- och vattenmyndighetens analys inför de kommande förändringarna lyfts bland annat följande effekter fram:

  • Skapa goda förutsättningar för kustnära småskaligt fiske genom långsiktighet i regelverket, exempelvis genom fördelning av kvoter och fortsatt utveckling av selektiva fiskeredskap
  • Förenkla tillsyn och ökad stimulans för redskapsutveckling
  • Stimulerad nyetablering och föryngring inom fisket exempelvis genom utformandet av kustkvoter
  • Få bort kvotbåtar, de vill säga förändra systemet där kvoter är bundna till mer eller mindre sjöodugliga fiskebåtar.

För mer information

Krister Olsson, krister.olsson@fyrbodal.se, 070-297 39 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: