Tillsyn av trängsel hos serveringsställen

Från och med 1 juli har Öckerö kommun ansvar för hela kedjan av tillsyn av serveringsställen som caféer och restauranger. Vi genomför alltifrån inspektion till beslut för att genom olika åtgärder komma till rätta med brister hos eller stänga verksamheten.

Symbolbild för Covid-19, blå med celliknande bollar

Det är miljöenheten i Öckerö kommun som har tillsyn av trängsel hos serveringsställen som caféer och restauranger. Syftet med tillsynen är att informera om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd samt att kontrollera om verksamheterna följer dessa. Vid en tillsyn besöker miljöenheten verksamheterna och hjälper till med bland annat rådgivning.

Vi ger även råd och stöd till gästhamnar, ställplatser och mataffärer för att hjälpa verksamhetsutövaren att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd gällande bland annat trängsel.

Uppföljning av eventuella brister

Om vi ser att serveringsställen inte följer föreskrifterna ber vi verksamheten att rätta till bristerna. Om ingen förändring sker har Öckerö kommun rätt att genom olika åtgärder som varningar och vite (böter) få verksamheten att komma till rätta med brister eller stänga verksamheten.

Anmälan av trängsel

Vid eventuella klagomål på serveringsställen är du välkommen att kontakta kommunservice på 031-97 62 00 eller kommun@ockero.se

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats..

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: