Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krisberedskapsveckan 2020

I år ser Krisberedsskapsveckan lite annorlunda ut på grund av situationen som råder med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Veckan blir inte fylld av aktiviteter och fysiska möten mellan människor som den brukar vara.

Människors egen beredskap är fortfarande grunden i Krisberedskapsveckan. I år vill vi även lyfta fram de fina initiativ som tas varje dag av privatpersoner, organisationer och företag. De förtjänar att lyftas fram.

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst

På instagram.com/dinsakerhet kan du hylla någon som gjort något litet eller stort. Varje dag klockan 15 hyllar artister fina initiativ på instagram.com/dinsakerhetlänk till annan webbplats 

Om Krisberedskapsveckan

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats som är initiativtagare till Krisberedskapsveckan. Krisberedskapveckan är sedan 2017 en årlig kampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj genomförs 11-17 maj men anpassas i år till rådande situation med coronaviruset.

Förbered dig inför en kris

Senast uppdaterad: 2020-07-27 08.58

Publicerad: 2020-07-27 08.58