Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesrapport från vecka 13

Publicerades (2020-03-27) På grund av coronaviruset och covid-19 har en kommungemensam samverkansgrupp inrättats. För att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar kommer vi ge ut en lägesrapport från samverkansgruppen varje fredag under den närmsta tiden.

Den kommungemensamma gruppen har inrättats för att på en daglig basis stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser. Det gör även nya ställningstaganden och beslut går snabbt att ta.

Några saker som hänt under veckan

 • Inventering och förberedande arbete tillsammans med vårdcentralerna inför framtida behov.
 • Träff med församlingar i kommunen angående volontärsarbete. Till exempel för att hjälpa riskgrupper med att exempelvis att köra ut mat eller hämta medicin på apoteket.
 • Förberedelser för att gå ut med enkät om inventering av kompetenser internt.
 • Förberedelser för att gå ut med annons externt för att ta in timanställda.
 • Förberedelser inom skolorna ifall att det blir aktuellt att tillfälligt stänga ner.
 • Rutiner för matservering i skolor ses över.
 • Förberedelser och information till vårdnadshavare som är permitterade att alla barn som har plats inom barnomsorg eller på fritidshem har kvar sina platser utan förändringar.
 • Inventering av skyddsutrustning.
 • Samverkanskonferens med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkanskonferens för kommunikation med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkansnätverk för länets jurister.
 • Möte tillsammans med GR med information till kommunerna från Göteborgsregionen, Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 • Webinar för företag med Morris Law med genomgång av regeringens paket samt frågor och svar.

Vi vill rikta ett stort tack till företag i Öckerö kommun som stöttar oss med skyddsutrustning!

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad: 2020-08-03 17.17

Publicerad: 2020-07-27 09.01