Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesrapport från vecka 14

På grund av coronaviruset och covid-19 träffas en kommungemensam samverkansgrupp dagligen. För att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar kommer vi ge ut en lägesrapport från samverkansgruppen varje fredag under den närmsta tiden.

Den kommungemensamma gruppen har inrättats för att på en daglig basis stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser. Det gör även att nya ställningstaganden och beslut går snabbt att ta.

Några saker som hänt under veckan:

 • Enkät till kommunens personal om kompetensinventering har skickats ut.
 • Information har gått ut om hur du som invånare kan hjälpa till inför en möjlig personalbrist i kommunala verksamheter. Anmälan sker via en e-tjänst.
 • Zoner är uppritade på våra personfärjor för att minska smittspridning.
 • Samordning av frivilliginsatser har startat mellan Öckerö kommun och Svenska kyrkan.
 • Information om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och hur det påverkar evenemang i Öckerö kommun.
 • Tillverkning av egna visir.
 • Information uppdaterad om besöksförbud. Nu är det även ett nationellt besöksförbud hos äldreboenden.
 • Information om utökade tjänster som bokkasse och IT-hjälp via telefon hos biblioteket.
 • Beslut och information om stödpaket till det lokala näringslivet i Öckerö kommun.
 • Påminnelse om vikten av källkritik under denna tid.
 • Ser över möjligheten till att genomföra vissa typer av evenemang, som föreläsningar, digitalt.
 • Nya rutiner gällande mathantering och servering av lunch i skola och förskola.
 • Kontaktperson har utsetts för barnomsorg på kvälls- och nattid.
 • Samverkanskonferens med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkanskonferens för kommunikation med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkansnätverk för länets jurister.

Samlad information

ockero.se/viruslänk till annan webbplats hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 09.01

Publicerad: 2020-07-27 09.01