Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesrapport från vecka 15

På grund av coronaviruset och covid-19 träffas en kommungemensam samverkansgrupp dagligen. För att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar kommer vi ge ut en lägesrapport från samverkansgruppen varje vecka under den närmsta tiden.

Den kommungemensamma gruppen har inrättats för att på en daglig basis stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser. Det gör även nya ställningstaganden och beslut går snabbt att ta.

Några saker som hänt under veckan:

  • Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare och företag som hör av sig och vill stötta kommunen i arbetet med att minska smittspridningen av coronaviruset. Tack!
  • Lektioner genom konceptet NanoLearning har gått ut till personal gällande hur det går att minska smittspridningen av coronaviruset.
  • Veckobrev till personal inom vård och omsorg.
  • Annons om timvikarier inom främst vård och omsorg.
  • Fortsatta förberedelser för distansundervisning inom skolan.
  • Information om tips på aktiviteter att göra hemma i påsk.
  • Information om frivilliginsatser för dig som är i en riskgrupp och behöver hjälp.
  • Samverkanskonferens med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
  • Samverkanskonferens för kommunikation med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
  • Samverkansnätverk för länets jurister.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/viruslänk till annan webbplats hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 09.01

Publicerad: 2020-07-27 09.01