Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesrapport från vecka 16

På grund av coronaviruset och covid-19 träffas en kommungemensam samverkansgrupp. För att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar kommer vi ge ut en lägesrapport från samverkansgruppen varje vecka under den närmsta tiden.

Den kommungemensamma gruppen har inrättats för att på en daglig basis stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser. Det gör även att nya ställningstaganden och beslut går snabbt att ta.

Några saker som hänt under veckan:

 • Arbetet med att förbättra interna rutiner fortsätter.
 • Arbetet med att sprida aktuell information kring coronaviruset fortsätter.
 • Extrainsatta NOSAM-möten. NOSAM är ett samverkansmöte mellan socialförvaltningen och vårdaktörer.
 • Information om förlängt anstånd på fakturor för föreningar.
 • Fortsatt information om frivilliginsatser på fler ställen.
 • Idrottslektionerna hålls framförallt utomhus.
 • Information om sekretess har gått ut internt till personal och på kommunens webbplats.
 • Information om hur vi arbetar med att sprida information om coronaviruset på andra språk och tips på länkar.
 • Föreningar fortsätter med sin verksamhet, utifrån direktiv från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. I dialog mellan kommunen och föreningar har vissa förhållningssätt tagits fram, exempelvis att deltagare byter om och duschar hemma.
 • I kommunen finns många motionsslingor och naturområden och även vissa utegym för utomhusaktiviteter. Fritidsbanken lånar ut material att använda för aktiviteter.
 • Bibliotek och fritidsgård håller öppet som vanligt. Fritidsgården har vissa aktiviteter utomhus. Bibliotekets publika evenemang är inställda.
 • Samverkanskonferens med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkanskonferens för kommunikation med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkansnätverk för länets jurister.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/viruslänk till annan webbplats hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 09.00

Publicerad: 2020-07-27 09.00