Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesrapport vecka 17

Här kommer veckans lägesrapport! Vi publicerar varje vecka en lägesrapport för att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Några saker som hänt under veckan:

 • Annonsering i Torslandatidningen med samlad aktuell information om coronaviruset och covid-19 som berör Öckerö kommun.
 • Det går nu att lyssna på information från Öckerö kommun i Radio Öckerö. Radio Öckerö sänder på frekvens FM 94,1 Hz. Det går även att lyssna på www.radioockero.se eller via appen ”Radio Öckerö”.
 • Samverkanskonferens och arbetsmöten för kommunikation tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner i länet.
 • Samverkansnätverk för länets jurister.
 • Studentfirandet blir i en ny form i år på grund av risken för smittspridning av coronaviruset. Det är ett gemensamt beslut som fattats i Göteborgsregionen av utbildningscheferna med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna.
 • Gymnasieelever som är skrivna i Öckerö kommun har möjlighet att hämta mat från tre av kommunens grundskolor.
 • Det är fortfarande fler som vill hjälpa till än som behöver hjälp i frivilliginsatserna.
 • Volontärer har påbörjat produktion av skyddsutrustning som förkläden tillsammans med ett lokalt företag.
 • Det går nu att boka ett digitalt möte med en byggnadsinspektör. Första bokningsbara tiden är 27 april. Mötestiderna är måndagar jämna veckor mellan klockan 15.30-17.30. Varje tid är 20 minuter. Mötet bokas via en e-tjänst.
 • Barn och vuxna spenderar mer tid hemma på grund av rådande situation. Våld och utsatthet ökar vid oro, stress och isolering. Vi vill be alla att vara särskilt uppmärksamma på våld i nära relationer. Om du hör eller ser något, kontakta Öckerö kommun 031-97 62 00.
 • Vi går inte ut med information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det handlar om brukare eller personal. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/viruslänk till annan webbplats hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter

Senast uppdaterad: 2020-07-27 09.00

Publicerad: 2020-07-27 09.00