Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesrapport vecka 24

Här kommer veckans lägesrapport! Vi publicerar varje vecka en lägesrapport för att du som invånare ska veta vad som är på gång och hur vi arbetar med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Några saker från veckan:

  • Igår, torsdag 11 juni, kom Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd inför sommarens resorlänk till annan webbplats. De nya råden träder i kraft 13 juni. Råden trycker ännu mer på det personliga ansvaret för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Ditt agerande påverkar smittspridningen!
  • Från 13 juni kan du som är symptomfri resa inom Sverige. För att inte smittspridning av coronaviruset ska öka och sjukvården bli överlastad regionalt krävs det att vi fortsätter att stanna hemma vid minsta symptom, hålla fysiskt avstånd till varandra och att undvika trängsel. Det är ditt och allas ansvar!
  • Coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. Krisinformation.se har samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för bland annat camping, friluftsliv och resor. Information om slänk till annan webbplatsommaren under covid-19länk till annan webbplats
  • Under torsdagen 11 juni genomfördes ett annorlunda kommunfullmäktige i Öckerö kommun. Det beror på att politikerna kommit överens om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 41 till 21. 21 är det minsta antalet som är möjligt att vara för att kunna fatta beslut. Deltagande tjänstepersoner har också dragits ned till ett minimum.
  • Under samma kommunfullmäktige beslutades det om att om särskilda skäl föreligger går det att sammanträda med ledamöter närvarande på distans i barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden och socialnämnden. Ett beslut om att anta riktlinjer för deltagande på distans, samt om investering i teknik för att möjliggöra distanssammanträden togs förra sammanträdet med fullmäktige. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Om nämnden ska behandla ärenden som innehåller känsliga personuppgifter, som omfattas av sekretess eller om beslut ska fattas med sluten omröstning, får deltagande på distans inte ske.
  • Vi ligger fortsatt högt på Västra Götalandsregionens statistik över bekräftade fall av covid-19länk till annan webbplats. Öckerö kommun har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Västra Götaland gällande våra verksamheter. Vi provtar personal och boende kontinuerligt för att minska risken för smittspridning. Vi vill be alla att hålla sig till rekommendationerna från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats.
  • I torsdags genomfördes skolavslutning i hela kommunen på ett nytt sätt. De flesta har haft avslutningar klassvis.
  • Skolklasser har gjort utflykter i veckan i närområdet som inte inneburit resor med bil, buss eller färjor.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/viruslänk till annan webbplats hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 08.33

Publicerad: 2020-07-27 08.33