Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Marin övning i skärgården

Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20 (Swedish Naval Exercise). Örlogsfartyg och mindre båtar kommer röra sig inomskärs och i kustnära områden. Fartygen kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena och båtägare uppmanas att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Försvarsmakten övar och genomför insatser året runt där fartyg framförs med hög fart både i och utanför farleder. Ombord på dessa fartyg hålls alltid skärpt uppsikt mot båtar och bryggor, och fartneddragning görs vid behov. Svallvågor kan orsaka stora skador på exempelvis förtöjda båtar. Försvarsmakten ska följa rådande bestämmelser, fartbegränsningar samt iaktta gott sjömanskap.

När du möter ett örlogsfartyg till sjöss

Tänk på att sänka farten och stäva mot svall från större fartyg för att minska risken för skador på båt och besättning. Särskild försiktighet bör iakttas mellan Björkö och Tistlarna där Försvarsmaktens fartyg ofta framförs. Läs mer på Försvarsmaktens sida för båtfolk.länk till annan webbplats

Mer information om övningen SWENEX 20 hittar du på försvarsmaktens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-07-27 08.59

Publicerad: 2020-07-27 08.59