Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarlöfte 2021

Vad är viktigt för dig som bor och verkar i kommunen för att du ska känna dig trygg och säker?

Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen ger årligen kommunens invånare medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår.

Var med och påverka!

Svara digitalt

Svara på några frågor om trygghet. Enkäten ligger ute under oktober månad.

Svara på Medborgarenkät om trygghet

Svara personligen

Du har även möjlighet att ge dina synpunkter till oss personligen. Representanter från Öckerö kommun, polisen och färjerederiet finns på följande platser:

15 oktober:
Hönö:
Ica Supermarket, kl. 15.00 – 16.30

Björkö: Ica Nära, kl. 17.30 – 19.00

Mer information

För mer information, kontakta kommunpolis Mikael Antonsson,
tel: 010-56 550 26 eller folkhälsoutvecklare Linn Wass, tel: 031-97 63 75.

Senast uppdaterad: 2020-10-06 07.00

Publicerad: 2020-10-06 07.00