Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Det är nu det gäller. Utvecklingen går åt fel håll. Nu måste vi verkligen hjälpas åt att stoppa smittspridningen! Folkhälsomyndigheten har idag, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland.

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och till en början tre veckor framåt:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster skat ligga kvar på max 50 personer. Beslutet gäller fram till 19 november, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen. Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.
Öckerö kommun följer råd och rekommendationer från nationella och regionala myndigheter. Just nu analyserar vi vad råden innebär för våra kommunala verksamheter.

All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler, www.ockero.se Länk till annan webbplats., och på vår Facebook-sida för Öckerö kommun Länk till annan webbplats.

Mer information

Information från Öckerö kommun gällande covid-19: www.ockero.se/virus Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens nyhet om skärpta råd i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens nyhet om skärpta allmänna råd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: