Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Idag beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att det från och med imorgon, 24 november, är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det enda undantaget gäller begravningar, där får max tjugo personer samlas.

Beslutet fattades idag, 23 november. Det innebär att det från och med 24 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Beslutet har tagits för att minska smittspridning av coronaviruset.

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som naturligtvis även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Länsstyrelsens beslut om max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland från 24 november Länk till annan webbplats.

Regeringens beslut om max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: