Sms till allmänheten 14 december

På måndag 14 december kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

• Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå "Fohm, MSB" i avsändarraden.
• I sms-meddelandet står det: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”
• Meddelandet kommer inte innehålla några länkar.

Får du ett meddelande som ser likadant ut men innehåller länkar ska du inte klicka på dessa. Sms:et kommer då inte från myndigheterna.

Därför skickas sms:et

Regeringen och myndigheterna vill understryka hur angeläget det är att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19. Inför stundande helger och ledigheter är detta extra angeläget och genom sms hoppas de kunna nå den största delen av Sveriges befolkning.

Fyra största mobiloperatörerna är med

Telia, Tele2, Telenor och Tre och med och sprider den viktiga information i det allvarliga läge vi befinner oss i.

Mer information

Till regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Information hos Folkhälsomyndigheten om de nya nationella allmänna råden Länk till annan webbplats.

Till Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) frågor och svar om sms-utskicket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: