Vi har antagit fem klimatlöften

Öckerö kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften inom ramen för Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Målet är att regionen ska vara fossilfritt till 2030.

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande, håller i dokumentet för Kommunernas klimatlöften. På dokumentet står det Kommunernas kllimatlöften.

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande

I juni bjöd Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen formellt in alla kommunstyrelser att anta löften. Kommunstyrelsen fattade i december beslut om följande fem klimatlöften:

  • Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.
  • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
  • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
  • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
  • Vi arrangerar event och aktiviteter riktade till allmänheten om klimat.

Till information om vilka löften kommunerna i regionen har antagit Länk till annan webbplats.

Genomförande 2021

Vi har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av åtgärderna. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis anordna en workshop för de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte.

Öckerö kommun är stolt över att vara med i denna satsning som även är en del i vårt arbete med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030!

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande

Text: Vi har antagit kommunernas klimatlöften.

Senast uppdaterad:

Publicerad: